PÅMELDING DEMODAG

STAVANGER:
15. januar 2019 fra 16:00 - 18:00
Sted: Innovation Dock, Bryggerikaien 18

BERGEN:
16 januar 2019 fra 14:00 - 16:00
Sted: BTO, Thormøhlensgate 51

KRISTIANSAND:
TBA 2019 fra 09:30 - 12:30 inkl. lunsj
Sted: Coworx, Markens gate 8